No ACTIVE public procurements.

List of FINISHED public procurements

221/1 - PRODAJA DRVETA NA PANJU (završena dana: 06/27/2019 - 11:00)
dokumentacija za prodaju drveta na panju (221/1 - PRODAJA DRVETA NA PANJU)
JN 211/2018-2 - JN 211/2018-2 ( Javna nabavka male vrednosti - Potrošni laboratorijski materijal 1.1.6) (završena dana: 12/17/2018 - 10:00)
Poziv za podnošenje ponuda JN 211/2018-2 (javna nabavka male vrednosti - Potrošni laboratorijski materijal) (JN 211/2018-2 - JN 211/2018-2 ( Javna nabavka male vrednosti - Potrošni laboratorijski materijal 1.1.6))