INSTITUT ZA NIZIJSKO ŠUMARSTVO I ŽIVOTNU SREDINU

Publikacije

Naučni časopis

RADOVI

WORKS

 

ШУМАРСТВО СРБИЈЕ – ПОСТИЗАЊЕ МИЛЕНИЈУМСКИХ ЦИЉЕВА У ЕРИ

КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА И ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

 

 Орловић, С., Галић, З., Галовић, В., Дрекић, М., Катанић, М., Клашња, Б., Кеберт, М.,

Ковачевић, Б., Марковић, М., Матовић, Б., Пап, П., Пекеч, С., Пилиповић, А.,

 Пољаковић- Пајник, Л.,Стеванов, М., Стојановић, Д., Трудић, Б., Васић, В., Стојнић, С.