INSTITUT ZA NIZIJSKO ŠUMARSTVO I ŽIVOTNU SREDINU

Organizacija

Text Box: U Institutu se obavljaju istraživanja iz naučne oblasti biotehnika i sledećih naučnih disciplina:

Genetika i oplemenjivanje šumskog i ukrasnog drveća
Pedologija – ekologija šuma
Zaštita šuma	:         
				Entomologija
				Fitopatologija
				Herbologija
				Fitofarmacija
Gajenje šuma
Prerada drveta
Lovstvo
Agrošumarstvo
Šumarska politika
	
Istraživači Instituta učestvuju u izvodjenju nastave na osnovnim, master i doktorskim studijama na Šumarskom fakultetu, Poljoprivrednom fakultetu, smerovima hortikultura i pejzažna arhitektura, kao i na Prirodno matematičkom fakultetu, Institutu za biologiju.
 	Sa javnim preduzećima «Vojvodinašume» i «Vode Vojvodine» su postoje dugogodišnji ugovori o poslovnoj saradnji u oblastima istraživanja, što omogućava Institutu značajnu oglednu bazu.