JAVNE NABAVKE  - PUBLIC PROCUREMENTS


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ОПРЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ, ЈН број : Jн 151/2018-1

· ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА—ЈАВНА НАБАВКА ОПРЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ, ЈН број : Jн 151/2018-1

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЈАВНА НАБАВКА ОПРЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ , ЈН број : Jн 151/2018-1


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ХОТЕЛА И РЕСТОРАНА, ЈН број : Jн 57/2018-2

· ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА—ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ХОТЕЛА И РЕСТОРАНА, ЈН број : Jн 57/2018-2

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ХОТЕЛА И РЕСТОРАНА, ЈН број : Jн 57/2018-2

· ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРОВОЉНО ПЕНЗИЈСКО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ, ЈНМВ БР.94/2018-1

·  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА , ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРОВОЉНО ПЕНЗИЈСКО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ, ЈНМВ БР.94/2018-1

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА , ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРОВОЉНО ПЕНЗИЈСКО ОСИУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ, ЈНМВ БР.94/2018-1

· ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЈН број. JN 52/2018-2

·  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЈН број: JN 52/2018-2

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА , ЈН број: JN 52/2018-2

· ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЗИВА И ГОРИВА, ЈН број. 37/2018-1

·  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЗИВА И ГОРИВА, ЈН број: 37/2018-1

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ЈАВНА НАБАВКА МАЗИВА И ГОРИВА, 37/2018-1

· Питање и одговор 1

· ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ХОТЕЛА И РЕСТОРАНА, ЈН број : Jн 57/2018-1

· ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА—ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ХОТЕЛА И РЕСТОРАНА, ЈН број : Jн 57/2018-1

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ХОТЕЛА И РЕСТОРАНА, ЈН број : Jн 57/2018-1

· ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЈН број. JN 58-2018-1

·  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈН број: JN 58-2018-1

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ , ЈН број: JN 58-2018-1

· ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - Ангажовање агенције за набавку услуга авио саобраћаја и хотелског смештаја , ЈН број : JN 25/2018-1

· ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА - АНГАЖОВАЊЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА АВИО САОБРАЋАЈА И ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА , ЈН БРОЈ :  25/2018-1

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - АНГАЖОВАЊЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА АВИО САОБРАЋАЈА И ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА , ЈН БРОЈ :  25/2018-1

· ИЗМЕНА 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

· Пречишћен текст конкУрсне документације

· ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕНЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

· Питање и одговор 1

· ИЗМЕНА 2 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

· Пречишћен текст конкУрсне документације

· Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

· ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЈН број. JN 52/2018-1

·  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЈН број: JN 52/2018-1

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА , ЈН број: JN 52/2018-1

· ПИТАЊЕ И ОДГОВОР 1

· ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ ВРЕНОСТИ - Шумарске услуге-услуге повезане са шумарством, ЈН број. 27/2018-1

· ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  – Шумарске услуге-услуге повезане са шумарством, ЈН број: 27/2018-1

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   – Шумарске услуге-услуге повезане са шумарством, JН број: 27/2018-1

· ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЈН број. 61/2017-5

·  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЈН број: 61/2017-5

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА , ЈН број: 61/2017-5

· ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

· ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ ВРЕНОСТИ - Шумарске услуге-услуге повезане са шумарством, ЈН број. 48/2017-4

· ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  – Шумарске услуге-услуге повезане са шумарством, ЈН број: 48/2017-4

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   – Шумарске услуге-услуге повезане са шумарством, JН број: 48/2017-4

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЈН број. 61/2017-4

·  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЈН број: 61/2017-4

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА , ЈН број: 61/2017-4

· ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА, МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН БРОЈ: 304/2017-1

· ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА : ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА, МАЛЕ ВРЕДНОСТИ , ЈН БРОЈ: 304/2017-1

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА, МАЛЕ ВРЕДНОСТИ , ЈН БРОЈ: 304/2017-1

· ПИТАЊЕ И ОДГОВОР 1

· ПИТАЊЕ И ОДГОВОР 2

· ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ ВРЕНОСТИ - Шумарске услуге-услуге повезане са шумарством, ЈН број. 48/2017-3

· ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  – Шумарске услуге-услуге повезане са шумарством, ЈН број: 48/2017-3

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   – Шумарске услуге-услуге повезане са шумарством, JН број: 48/2017-3

· Одлука о додели уговора

 

Продају „дрвета у дубећем стању“ јавним прикупљањем понуда

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЈН број. 61/2017-3

·  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЈН број: 61/2017-3

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА , ЈН број: 61/2017-3

· ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЈН број. 61/2017-2

·  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЈН број: 61/2017-2

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА , ЈН број: 61/2017-2

· ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

 јавнА набавкА: радова – ИЗГРАДЊА ШУМСКИХ ПУТЕВА (ОРН:45233120) ЈН број. 78/2017

· ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЈАВНА НАБАВКА – јавнА набавкА: радова – ИЗГРАДЊА ШУМСКИХ ПУТЕВА (ОРН:45233120) ЈН број. 78/2017

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА – јавнА набавкА: радова – ИЗГРАДЊА ШУМСКИХ ПУТЕВА (ОРН:45233120) ЈН број. 78/2017

· ИЗМЕНА 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

· Пречишћен текст конкУрсне документације

· ПИТАЊЕ И ОДГОВОР 1

· ПИТАЊЕ И ОДГОВОР 2

· ПИТАЊЕ И ОДГОВОР 3 и 4

· ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

· ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА  - СПЕЦИЈАЛНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ И ШУМАРСКЕ МАШИНE, ЈН број. 86/2017

· ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЈАВНА НАБАВКА – СПЕЦИЈАЛНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ И ШУМАРСКЕ МАШИНE, ЈН број: 86/2017

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА – СПЕЦИЈАЛНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ И ШУМАРСКЕ МАШИНE, JН број: 86/2017

· Питање и одговор 1

· ИЗМЕНА 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

· Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

· Одлука о додели уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ ВРЕНОСТИ - Шумарске услуге-услуге повезане са шумарством, ЈН број. 48/2017-2

· ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  – Шумарске услуге-услуге повезане са шумарством, ЈН број: 48/2017-2

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   – Шумарске услуге-услуге повезане са шумарством, JН број: 48/2017-2

· Одлука о додели уговора

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЗИВА И ГОРИВА, ЈН број. 47/2017-1

·  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЗИВА И ГОРИВА, ЈН број: 47/2017-1

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ЈАВНА НАБАВКА МАЗИВА И ГОРИВА, 47/2017-1

· Питање и одговор 1

· Питање и одговор 2

· ИЗМЕНА 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

· Пречишћен текст конкирсне документације

· Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

· Одлука о додели уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЈН број. 61/2017-1

·  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЈН број: 61/2017-1

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА , ЈН број: 61/2017-1

· Одлука о додели уговора

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЈН број. 66/2017

·  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈН број: 66/2017

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ , ЈН број: 66/2017

· Одлука о додели уговора

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ ВРЕНОСТИ - Шумарске услуге-услуге повезане са шумарством, ЈН број. 48/2017-1

· ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  – Шумарске услуге-услуге повезане са шумарством, ЈН број: 48/2017-1

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   – Шумарске услуге-услуге повезане са шумарством, JН број: 48/2017-1

· Одлука о додели уговора

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - Ангажовање агенције за набавку услуга авио саобраћаја и хотелског смештаја , ЈН број : 16/2017-1

· ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА - АНГАЖОВАЊЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА АВИО САОБРАЋАЈА И ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА , ЈН БРОЈ :  16/2017-1

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - АНГАЖОВАЊЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА АВИО САОБРАЋАЈА И ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА , ЈН БРОЈ :  16/2017-1

· Питање и одговор 1

· Измена конкурсне документације I

· ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

· Питање и одговор 2

· Измена конкурсне документације II

· ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда II

· Одлука о додели уговора

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА добара МАЛЕ ВРЕднОСТИ —Серверски рачунар , ЈН број : 393/2016-1

·  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА добара МАЛЕ ВРЕднОСТИ —Серверски рачунар , ЈН број : 393/2016-1

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА добара МАЛЕ ВРЕднОСТИ —Серверски рачунар , ЈН број : 393/2016-1

· Питање и одговор 1

· Питање и одговор 2

· ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда

· Питање и одговор 3

· ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда II

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА добара МАЛЕ ВРЕднОСТИ —Серверски рачунар , ЈН број : 393/2016-1 –пречишћен текст

· Питање и одговор 4

· Одлука о додели уговора

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕНДОСТИ—ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛИ, ЈН број : 298/2016-1

·  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА ПУТНИЧКИИ АУТОМОБИЛИ, ЈН број: 298/2016-1

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ПТНИЧКИ АУТОМОБИЛИ, ЈН број: 298/2016-1

· Измена конкурсне документације I

· Одлука о додели уговора

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  ЈН БРОЈ: 151/2016-2

· ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА : ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА, ЈН БРОЈ: 151/2016-2

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА, ЈН БРОЈ: 151/2016-2

· Одлука о додели уговора

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ ВРЕНОСТИ - Шумарске услуге-услуге повезане са шумарством, ЈН број. 92/2016-3

· ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  – Шумарске услуге-услуге повезане са шумарством, ЈН број: 92/2016-3

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   – Шумарске услуге-услуге повезане са шумарством, JН број: 92/2016-3

· Измена конкурсне документације I

· ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  ЈН БРОЈ: 151/2016-1

· ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА : ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА, ЈН БРОЈ: 151/2016-1

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА, ЈН БРОЈ: 151/2016-1

· Измена конкурсне документације

· ПИТАЊЕ И ОДГОВОР 1

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ПродајA „дрвета у дубећем стању“ јавним прикупљањем понуда

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  - УСЛУГЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ ЛАБОРАТОРИЈА  ЈН БРОЈ: 216-2016-1

· ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  УСЛУГЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ ЛАБОРАТОРИЈА  , ЈН број: 216-2016-1

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  – УСЛУГЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ ЛАБОРАТОРИЈА  , ЈН број: ЈН број: 216-2016-1

· ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ ВРЕНОСТИ ДОБАРА- ХЕМИЈСКИ ПРОИЗВОДИ (ХЕМИКАЛИЈЕ), ЈН број. 198-1/2016

· ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  добара – хемијски производи (ХЕМИКАЛИЈЕ), ЈН број: 198-1/2016

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  добара – хемијски производи (ХЕМИКАЛИЈЕ), JН број: 198-1/2016

· ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  добара – хемијски производи (ХЕМИКАЛИЈЕ) - исправка, ЈН број: 198-1/2016

· ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ ВРЕНОСТИ - Шумарске услуге-услуге повезане са шумарством, ЈН број. 92/2016-2

· ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  – Шумарске услуге-услуге повезане са шумарством, ЈН број: 92/2016-2

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   – Шумарске услуге-услуге повезане са шумарством, JН број: 92/2016-2

· ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЗИВА И ГОРИВА, ЈН број. 115/2016-1

·  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЗИВА И ГОРИВА, ЈН број: 115/2016-1

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ЈАВНА НАБАВКА МАЗИВА И ГОРИВА, 115/2016-1

· Питање и одговор 1.

· ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ ВРЕНОСТИ ДОБАРА– EЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЈН број. 111/2016

· ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  добара – EЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЈН број. 111/2016

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  добара – EЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЈН број. 111/2016

· ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ ВРЕНОСТИ - Шумарске услуге-услуге повезане са шумарством, ЈН број. 92-1/2016

· ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  – Шумарске услуге-услуге повезане са шумарством, ЈН број: 92-1/2016

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   – Шумарске услуге-услуге повезане са шумарством, JН број: 92-1/2016

· ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ ВРЕНОСТИ – ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ, ЈН број. 67-1/2016

· ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  – ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ, ЈН број: 67-1/2016

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  – ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ, JН број: 67-1/2016

· ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ ВРЕНОСТИ ДОБАРА- ХЕМИЈСКИ ПРОИЗВОДИ, ЈН број. 133-2/2015

· ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  добара – хемијски производи, ЈН број: 133-2/2015

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  добара – хемијски производи, JН број: 133-2/2015

· ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН број: 133-2/2015

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ, УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ ШУМАРСТВА, ЈН број. 47/2015 –3

·  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ШУМАРСКЕ УСЛУГЕ И УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ ШУМАРСТВА, ЈН број: 47/2015 –3

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ ШУМАРСТВА, ЈН број: 47/2015-3

· ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН број: 47/2015 –3

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  ЈН БРОЈ: 96/2015-3

·  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА : ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  ЈН БРОЈ: 96/2015-3

·  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  ЈН БРОЈ: 96/2015-3

·  inVITATION TO SUBMIT BIDS in the open procedure  For public procurement of Laboratory equipment PP No 96/2015-3

·   TENDER DOCUMENTS: open procedure  For public procurement of Laboratory equipment PP No 96/2015-3

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

· Decision on contract awArd

· ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА : ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА  ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  ЈН БРОЈ: 96/2015-3

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ПродајA „дрвета у дубећем стању“ јавним прикупљањем понуда

 

 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  ЈН БРОЈ: 96/2015-2

· ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА : ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  ЈН БРОЈ: 96/2015-2

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  ЈН БРОЈ: 96/2015-2

· ПИТАЊЕ и одговор 1

· ИСПРАВКА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН БРОЈ: 96/2015-2

· ПИТАЊЕ и одговор 2

· ПИТАЊЕ и одговор 3

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ, УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ ШУМАРСТВА, ЈН број. 167/2015

·  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ДИЗАЛИЦЕ СА ОПЕРАТЕРОМ ЗА РАД НА ВИСИНИ ПРЕКО 22 МЕТРА , ЈН број: 167/2015

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА , ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ДИЗАЛИЦЕ СА ОПЕРАТЕРОМ ЗА РАД НА ВИСИНИ ПРЕКО 22 МЕТРА , ЈН број: 167/2015

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ, УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ ШУМАРСТВА, ЈН број. 47/2015

·  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ШУМАРСКЕ УСЛУГЕ И УСЛУГЕ У УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ ШУМАРСТВА, ЈН број: 47/2015

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ ШУМАРСТВА, ЈН број: 47/2015

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ ВРЕНОСТИ ДОБАРА- ХЕМИЈСКИ ПРОИЗВОДИ, ЈН број. 133/2015

· ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  добара – хемијски производи, ЈН број: 133/2015

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  добара – хемијски производи, JН број: 133/2015

· ПИТАЊЕ и одговор 1

· ИСПРАВКА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ JН број: 133/2015

· ИСПРАВКА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ii JН број: 133/2015

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕНДОСТИ—ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛИ, ЈН број. 134/2015

·  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА ПУТНИЧКИИ АУТОМОБИЛИ, ЈН број: 134/2015

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ПТНИЧКИ АУТОМОБИЛИ, ЈН број: 134/2015

· ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  - УСЛУГЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ ЛАБОРАТОРИЈА  ЈН БРОЈ: 94/2015-2

· ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  УСЛУГЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ ЛАБОРАТОРИЈА  , ЈН број: 94/2015-2

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  – УСЛУГЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ ЛАБОРАТОРИЈА  , ЈН број: 94/2015-2

· Обавештење о закљученом уговору

 

 ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- УСЛУГE ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА , ЈН број. 26/2015-3

· ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  УСЛУГЕ – ОДРЖАВАЊE , ЈН број: 26/2015-3

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  УСЛУГЕ – УСЛУГE ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА , ЈН број: 26/2015-3

· ПИТАЊЕ 1—АКУМУЛАТОРИ

 

ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЈН број. 10/2015

·  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈН број: 10/2015

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ , ЈН број: 10/2015

· Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  ЈН БРОЈ: 96/2015

· ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА : ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  ЈН БРОЈ: 96/2015

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  ЈН БРОЈ: 96/2015

· ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БРОЈ:96/2015-ДОБРА-ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА

· ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БРОЈ:96/2015  - БРОЈ 2

· Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  - УСЛУГЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ ЛАБОРАТОРИЈА  ЈН БРОЈ: 94/2015

· ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  УСЛУГЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ ЛАБОРАТОРИЈА  , ЈН број: 94/2015

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  – УСЛУГЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ ЛАБОРАТОРИЈА  , ЈН број: 94/2015

 

ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ ВРЕНОСТИ ДОБАРА- УСЛУГE ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА , ЈН број. 26/2015-2

· ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  УСЛУГЕ – ОДРЖАВАЊE , ЈН број: 26/2015-2

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  УСЛУГЕ – УСЛУГE ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА , ЈН број: 26/2015-2

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЗИВА И ГОРИВА, ЈН број. 72/2015

·  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЗИВА И ГОРИВА,, ЈН број: 72/2015

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ЈАВНА НАБАВКА МАЗИВА И ГОРИВА,, ЈН број: 72/2015

 

ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ ВРЕНОСТИ ДОБАРА- УСЛУГE ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА , ЈН број. 26/2015

· ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  УСЛУГЕ – УСЛУГE ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА , ЈН број: 26/2015

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  УСЛУГЕ – УСЛУГE ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА , ЈН број: 26/2015

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ, УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ ШУМАРСТВА, ЈН број. 47/2015

·  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ШУМАРСКЕ УСЛУГЕ И УСЛУГЕ У УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ ШУМАРСТВА, ЈН број: 47/2015

· КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ ШУМАРСТВА, ЈН број: 47/2015

 

Сродна слика