O Institutu

Text Box: Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu osnovala je Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine 1958. godine po nazivom Zavod za topole. Tokom svog postojanja Institut je više puta menjao svoj naziv: Institut za topolarstvo, Institut za topolarstvo I  vanšumsko zelenilo, IRC Institut za nizijsko šumarstvo i vanšumsko zelenilo. Od oktobra 2006. godine Institut posluje kao ustanova pod nazivom: Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu. 
Delatnost Instituta čine primenjena i razvojna  istraživanja usmerena ka zadovoljavanju potreba neposrednih korisnika rezultata istraživanja i osnovna istraživanja kao osnova za primenjena i razvojna istraživanja. U Institutu su do sada realizovani mnogobrojni projekti vezani za unapređenje gajenja nizijskih drvenastih vrsta (topole, vrbe, bagrem, lužnjak, divlja trešnja, plemeniti lišćari)  na području Srbije i bivših republika Jugoslavije, projekti osnivanja zaštitnog zelenila, šumsko privredene osnove, rekultivacije degradiranih zemljišta. Uspešno su realizovani mnogobrojni međunarodni projekti sa partnerima uz USA i Italije.
	Delatnost Instituta obuhvata i proizvodnju kvalitetnog sadnog materijala namenjneog za podizanje šuma i zaštitnog zelenila. 

U Institutu je zaposleno 33 radnika od kojih:
18 doktora nauka 
4 mastera
1 inženjer
3 tehnički saradnika
3 radnici na finansijskim, računovodstvenim i administrativnim poslovima
2 Radnici na sredstvima mehanizacije