Laboratorije

¨ Semenska laboratorija

¨ Laboratorija za ispitivanje svojstava drveta

¨ Entomološka laboratorija

¨ Fitopatološka laboratorija

¨ Pedološka laboratorija

¨ Laboratorija za mikropropagaciju

¨ Laboratorija za molekularna istraživanja

¨ Laboratrija za dendrohronologiju

· SPISAK LABORATORIJSKE  OPREME —LABORATORY EQUIPMENT LIST