prof. dr Saša Orlović, naučni savetnik
(direktor)
Genetika i oplemenjivanje šumskog i ukrasnog drveća, Agrošumarstvo, Semenarstvo i rasadničarstvo, Šumski genetički resursi
sasao@uns.ac.rs

Više informacija...
doc. dr Srđan Stojnić, naučni saradnik
(zamenik direktora)
Genetika i oplemenjivanje šumskog i ukrasnog drveća, Semenarstvo i rasadničarstvo, Šumski genetički resursi
srdjan.stojnic@uns.ac.rs

Više informacija...
doc. dr Zoran Galić, naučni savetnik
(pomoćnik direktora)
Pedologija, Ekologija šuma, Agrošumarstvo
galicz@uns.ac.rs

Više informacija...
doc. dr Andrej Pilipović, naučni saradnik
(pomoćnik direktora)
Genetika i oplemenjivanje šumskog i ukrasnog drveća, Fiziologija biljaka, Fitoremedijacija
andrejp@uns.ac.rs

Više informacija...
dr Leopold Poljaković-Pajnik, naučni saradnik
(pomoćnik direktora)
Zaštita šuma – entomologija
leopoldpp@uns.ac.rs

Više informacija...
doc. dr Dejan Stojanović, naučni saradnik
(pomoćnik direktora)
Ekologija, Zaštita prirode, Održivi razvoj, Klimatske promene
dejan.stojanovic@uns.ac.rs

Više informacija...
dr Vladislava Galović, viši naučni saradnik

Biotehnologija, Molekularna genetika
galovic@uns.ac.rs

Više informacija...
dr Branislav Kovačević, viši naučni saradnik

Genetika i oplemenjivanje šumskog i ukrasnog drveća, Agrošumarstvo, Semenarstvo i rasadničarstvo, Šumski genetički resursi
branek@uns.ac.rs

Više informacija...
dr Siniša Andrašev, viši naučni saradnik

Prirast šumskog drveća, Gajenje šuma
andrasev@uns.ac.rs

Više informacija...
doc. dr Saša Pekeč, viši naučni saradnik

Pedologija, Ekologija šuma
pekecs@uns.ac.rs

Više informacija...
doc. dr Verica Vasić, viši naučni saradnik

Fitofarmacija, Herbologija
vericav@uns.ac.rs

Više informacija...
doc. dr Predrag Pap, naučni saradnik

Zaštita šuma – fitopatologija
papp@uns.ac.rs

Više informacija...
dr Miroslav Marković, naučni saradnik

Zaštita šuma – fitopatologija
miroslavm@uns.ac.rs

Više informacija...
doc. dr Milan Drekić, naučni saradnik

Zaštita šuma – entomologija
mdrekic@uns.ac.rs

Više informacija...
doc. dr Bratislav Matović, naučni saradnik

Planiranje gazdovanja šumama, Inventura šuma, Šumarska biometrika
bratislav.matovic@gmail.com

Više informacija...
dr Marina Katanić, naučni saradnik

Mikorize šumskog drveća, Fitoremedijacija
katanicm@uns.ac.rs

Više informacija...
doc. dr Mirjana Stevanov, naučni saradnik

Šumarska politika i ekonomika
mzavodj@gwdg.de

Više informacija...
dr Marko Kebert, naučni saradnik

Biohemija
kebertm@uns.ac.rs

Više informacija...
dr Dejan V. Stojanović, naučni saradnik

Entomologija, Biodiverzitet, Taksonomija, Unapređenje prirodnih vrednosti zaštićenih područja prirode, Ekologija Lepidoptera i Coleoptera
dejanstojanovic021@yahoo.co.uk

Više informacija...
dr Milica Zlatković, naučni saradnik

Fitopatologija, Mikologija, Molekularna filogenetika gljiva
milica.zlatkovic@uns.ac.rs

Više informacija...
dr Marko Stojanović, istraživač saradnik

Gajenje šuma
markostjc@gmail.com

Više informacija...
Lazar Kesić, istraživač pripravnik

Genetika i oplemenjivanje šumskog i ukrasnog drveća, Fiziologija biljaka
kesic.lazar@uns.ac.rs

Više informacija...
Igor Đukić, stručni saradnik

Ekonomika šumarstva
djukic.igor@uns.ac.rs

Više informacija...