ZAVRŠENE javne nabavke
JN 221/3 Nabavka usluge eksperta za PRaG procedure i usluge projektnog menadžmenta - Nabavka usluge eksperta za PRaG procedure i usluge projektnog menadžmenta za projekat pod akronimom AREeCcDev u okviru programa Interreg IPA CBC Madjarska Srbija. (aktivna do: 11/23/2018 - 09:00)
OBRAZAC 1 (JN 221/3 Nabavka usluge eksperta za PRaG procedure i usluge projektnog menadžmenta - Nabavka usluge eksperta za PRaG procedure i usluge projektnog menadžmenta za projekat pod akronimom AREeCcDev u okviru programa Interreg IPA CBC Madjarska Srbija.)
OBRAZAC 2 (JN 221/3 Nabavka usluge eksperta za PRaG procedure i usluge projektnog menadžmenta - Nabavka usluge eksperta za PRaG procedure i usluge projektnog menadžmenta za projekat pod akronimom AREeCcDev u okviru programa Interreg IPA CBC Madjarska Srbija.)
obrazac 3 (JN 221/3 Nabavka usluge eksperta za PRaG procedure i usluge projektnog menadžmenta - Nabavka usluge eksperta za PRaG procedure i usluge projektnog menadžmenta za projekat pod akronimom AREeCcDev u okviru programa Interreg IPA CBC Madjarska Srbija.)
obrazac 4 (JN 221/3 Nabavka usluge eksperta za PRaG procedure i usluge projektnog menadžmenta - Nabavka usluge eksperta za PRaG procedure i usluge projektnog menadžmenta za projekat pod akronimom AREeCcDev u okviru programa Interreg IPA CBC Madjarska Srbija.)
obrazac 5 (JN 221/3 Nabavka usluge eksperta za PRaG procedure i usluge projektnog menadžmenta - Nabavka usluge eksperta za PRaG procedure i usluge projektnog menadžmenta za projekat pod akronimom AREeCcDev u okviru programa Interreg IPA CBC Madjarska Srbija.)
JN 221/3 Usluga sprovođenja nabavki i projektnog menadžmenta - JN Usluga sprovođenja nabavki i projektnog menadžmenta -Interreg- IPA Cross- border Cooperation Programme Hungary - Serbia HUSRB/1602/31/0075-1 AREeCcDev (aktivna do: 07/30/2018 - 12:00)
dokument 1 (JN 221/3 Usluga sprovođenja nabavki i projektnog menadžmenta - JN Usluga sprovođenja nabavki i projektnog menadžmenta -Interreg- IPA Cross- border Cooperation Programme Hungary - Serbia HUSRB/1602/31/0075-1 AREeCcDev )