ZAVRŠENE javne nabavke
- Prodaju „drveta u dubećem stanju“ javnim prikupljanjem ponuda (aktivna do: )
Poziv za podnošenje ponuda ( - Prodaju „drveta u dubećem stanju“ javnim prikupljanjem ponuda)
JN 86/2017 - Javna nabavka - specijalne poljoprivredne i šumarske mašine (aktivna do: )
Pitanje 1 (JN 86/2017 - Javna nabavka - specijalne poljoprivredne i šumarske mašine)