ZAVRŠENE javne nabavke
- Prodaju „drveta u dubećem stanju“ javnim prikupljanjem ponuda (aktivna do: )
Poziv za podnošenje ponuda ( - Prodaju „drveta u dubećem stanju“ javnim prikupljanjem ponuda)
JN 47/2017-1 - Javna nabavka - maziva i goriva (aktivna do: )
Konkursna dokumentacija prečišćeno (JN 47/2017-1 - Javna nabavka - maziva i goriva)