Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu poseduje sledeće laboratorije:

  • Semenska laboratorija
  • Entomološka laboratorija
  • Fitopatološka laboratorija
  • Pedološka laboratorija
  • Laboratorija za mikropropagaciju
  • Laboratorija za molekularna istraživanja
  • Laboratorija za dendrohronologiju i anatomiju drveta
  • Laboratorija za fiziologiju i biohemiju
     

Spisak laboratorijske opreme