U organizaciji Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu i JP Vojvodinašume, 12. i 13.07.2018. godine, realizovana je stručna praksa studenata Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prvog dana studenti su posetili ŠG Sremska Mitrovica, gde su imali priliku da više saznaju o načinima obnove, kao i merama nege i zaštite šuma hrasta lužnjaka. Studenti su, takođe, posetili semenski centar za doradu žiru u Moroviću (ŠU Morović), kao i vegetativnu semensku plantažu hrasta lužnjaka „Banov Brod“ (ŠU Višnjićevo).

Drugog dana, praksa je nastavljena na području Oglednog dobra Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu „Kaćka šuma“. Kroz predavanja koja su održali prof. dr Saša Orlović, dr Zoran Galić, dr Milan Drekić, dr Milica Zlatković, dr Verica Vasić i dr Branislav Kovačević studenti su imali priliku da se upoznaju sa plantažnim šumarstvom i stvaranjem sorti topola i vrba, rasadničkom proizvodnjom topola, izborom staništa za pošumljavanje, merama nege plantažnih zasada, zaštitom šuma od bolesti i štetočina, ali i proizvodnjom biomase u zasadima kratke ophodnje, odnosno zasadima za fitoremedijaciju.
 

Datum: 
2018 07 12