• Mikročip elektroforetska fragmentna analiza DNK/RNK
 • Prodaja sadnog materijala šumskih i ukrasnih vrsta drveća
 • Ispitivanje kvaliteta i zdravstvenog stanja semena šumskih vrsta drveća
 • Procena zdravstvenog stanja šumskog i ukrasnog drveća
 • Suzbijanje korovske vegetacije u mladim kulturama i na podmladnim površinama
 • Projektovanje vetrozaštitnih pojaseva
 • Izrada Šumsko-privrednih osnova
 • Veštačenje vrednosti šuma i vanšumskog zelenila
 • Izrada projekata pošumljavanja
 • Izrada projekata rekultivacije zemljišta
 • Analiza zemljišta
 • Izrada namenskih pedoloških karata i studija