• Mikročip elektroforetska fragmentna analiza DNK/RNK
   
 • Prodaja sadnog materijala šumskih i ukrasnih vrsta drveća
   
 • Ispitivanje kvaliteta i zdravstvenog stanja semena šumskih vrsta drveća
   
 • Procena zdravstvenog stanja šumskog i ukrasnog drveća
   
 • Suzbijanje korovske vegetacije u mladim kulturama i na podmladnim površinama
   
 • Projektovanje vetrozaštitnih pojaseva
   
 • Izrada Šumsko-privrednih osnova
   
 • Veštačenje vrednosti šuma i vanšumskog zelenila
   
 • Izrada projekata pošumljavanja
   
 • Izrada projekata rekultivacije zemljišta
   
 • Analiza zemljišta
   
 • Izrada namenskih pedoloških karata i studija