U organizaciji JP Vojvodinašume i Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, 11.07.2018. godine održan je seminar na temu „Aktuelni problemi u rasadničkoj proizvodnji, gajenju i zaštiti šuma“. Seminar je održan u ŠRC „Čardak“, na Deliblarskoj peščari (ŠG „Banat“ – Pančevo).

 

Dnevni red seminara

Dr Leopold Poljaković Pajnik

  • Corythucha arcuata hrastova mrežasta stenica, trenutno stanje i perspektive
  • Karantinski štetni organizmi na našim vratima: Anoplophora malasiaca, Anoplophora glabripenis i Agrilus planipennis (smaragdni jasenov krasac)

Dr Milan Drekić

  • Suzbijanje Corythucha arcuata u obnovljenim hrastovim sastojinama i rasadnicima
  • Dryocosmus kuriphilus kestenova osa

Dr Predrag Pap

  • Dothichiza populea - rak kore topola
  • Chalara fraxinea - prouzrokovač odumiranja jasena

Dr Siniša Andrašev

  • Tehnika osnivanja i gajenja zasada topola

Dr Branislav Kovačević

  • Mogućnosti unapređenja ožiljavanja i preživljavanja ožiljenica topola

Razno

 

Datum: 
2018 07 11